Light Sussex Türkiye

Daima en iyi ve en orjinal Light Sussex

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Kuluçka Bilgisi/Light sussex,Wyandotte

Picture 018

Kuluçka süresinin gerek gelişim ve gerek çıkış bölümünde uygulanması gerekli dört temel prensibi vardır Bu temel prensipler:

1- Isı
2- Nem
3- Havalandırma
4- Çevrilme

1-Isı

Döllü bir yumurtanın canlı varlık haline dönüşümünde en önemli özellik ısıdır Makinenin ısıtılma sistemi ne olursa olsun değişmeyen ve uyulması gereken tek esas, ortalama ısının düzenli olarak yumurtada ki embriyoya iletilmes idir İletilecek ortalama ısı 378ºC (997-100 F) dir Normalin üstündeki yüksek ısı 42ºC, normalin altındaki ısı 35ºC olarak kabul edilir Bu durumlarda uzun süre kalan yumurtalarda embriyo ölümleri fazla olur

Kuluçkanın en nazik devresi embriyonun en genç ve körpe devreleridir Bu devredeki yüksek ısı çok tehlikelidir

2-Nem

Belirli sıcaklıktaki havada bulunan belirli miktardak i sudur Gurk tavuk altındaki yumurtada bu olay yaratıcı tarafından düzenlenir, ancak makineler deki ortamın çok farklı olması nem düzenlemesini gerekli kılmaktadır Makineler de sıcak hava bir akım yaptığından yumurta yüzeylerini yalayarak geçerken yumurta bünyesindeki suyu buharlaştırarak emer ve yumurtala rın pişmesine yol açar Dokularda azalmış olan su embriyonu n ölümüne neden olur Makineler de yumurta bünyesindeki suyun buharlaşmasına meydan vermemek için makine içindeki ısınmış kuru havanın su ile nemini yükseltip homojen halde dağılmasını sağlamak gerekir Gelişim bölümünde nemin 82-85 F olması istenir bu % 50-55 bağıl neme tekabül eder Çıkış devresind e nem 92-95 F olup % 75-80 bağıl neme tekabül eder

3-Havalandırma

Makineler her ne şekil ve tipte yapılmış olursa olsun kuluçkanın ve kuluçka makineler inin temel prensiple rinden biride havalandırmadır Bütün canlılar gibi kuluçkaya konulmuş ve yumurta içinde gelişmekte olan embriyonu nda taze havaya ihtiyacı vardır Kuluçka makineler inin havalandırılması, embriyonu n gelişmesine lüzumlu havadaki oksijen ile beraber, embriyonu n solunumu sonucu oluşan karbondioksitin zararlı duruma gelmemesi için gereklidi r Solunum bir gaz değişimidir, yumurta kabuğundaki gözenekler ile bu gaz değişimini yumurtada ki hava boşluğu ve Allantois yapar Havalandırmada güvence sınırı 1000 kısım havada 3 kısım karbondioksittir

4- Yumurtaların Çevrilmesi

Yumurtaların çevrilmesi dördüncü temel prensip olup, bunun üç önemli nedeni bulunmaktadır :
• Çevirmek suretiyle yumurta yüzeyindeki ısı farkının giderilme si Embriyonu n ilk gelişme döneminde ruşeym torbasının (disk) daha sonralarında embriyonik zarların kabuk zarlarına veya bu zarların birbirlerine yapışmalarını önlemek için gereklidir
• Döllü yumurtaların yaklaşık %25′ inde kuluçkaya konulduklarında Ruşeym ekseni yanlış durumda bulunmaktadır Bu hatalar çevrilme ile düzeltilir
• Yumurtada oluşan civciv, kuluçkanın 12–13′üncü gününe kadar yumurtanın büyük çapına dik olarak bulunur Bundan sonraki gelişmede büyük çapına paralel bir doğrultu alır, kafası hava boşluğu tarafına döner Aksi halde ölümüne neden olur Bu olay çevrilme ile sağlanır

Kuluçka İçin Yumurta Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kümes ve Tavuklar : Bu yumurtaların geldiği kümesler sağlıklı, temiz mi? Folluk tipleri nedir? Tavukların beslenmesi iyi mi? Tavuklar yaşlı mı genç mi? Aşıları yapılmış mı?

Yumurta toplanırken : Yumurtaları nasıl topluyorlar ? Uzun süre follukta bekliyor mu? Hemen toplanıyor mu ? Dezenfekte ediliyor mu? Temizleniyor mu ?

Yumurtanın kalitesi : Kaliteli yumurtadan kaliteli civciv çıkar Onun için kuluçkaya girecek yumurtaların aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir

• Hangi ırktan tavuğa ait ise, o ırkın renk ve şeklini taşıyan yumurtalar olmalıdır
• Döllü yumurtalar olmalıdır
• Hastalıksız sürüden alınmaladır
• Küçük olmamalı, 55-65 gram arasında bulunmalıdır
• Biçimi bozuk olmamalıdır
• Parlak olmalıdır Kabuğu ince veya kalın, çatlak, pürüzlü olmamalıdır Yıkanmış yumurta kuluçkada kullanılmaz
• İkinci verim yılındaki tavuk yumurtası istenmez Genç tavukların ilk 40 günlük yumurtalarıda kullanılmaz
• Taze olmalıdır, 7 günlüğü aşmamalıdır
• Hava boşluğu küt uçta olmalı, içinde lekesi bulunmama lıdır
• Yumurtalar viyollere küt uçları yukarı gelecek şekilde konmuş olmalıdır

Kuluçka Makineler inde Dezenfekte Esasları:

Kuluçkacılıkta iyi randıman almanın ve hastalıksız, sıhhatli civciv elde etmenin ön şartı makinelerin temizliği ve iyi dezenfekte edilmeleri ile mümkündür

Yeni çalıştırılmaya başlayan bir makine içine yumurta konulmadan mutlaka dezenfekte edilmelidir Ayrı civciv çıkış kısmı olan makineler ise her parti civciv çıkışından sonra temizlenip dezenfekte edilmelidir Tavuk hastalıklarının pek çoğunun bulaşıcı oluşu ve bazı hastalık mikroplarının yumurtanın kabuğu ve içine yerleşebilmesi bu önemi artırmaktadır Bunun için dezenfekte şarttır Kuluçka makinelerinde civciv çıktıktan sonraki temizlik son derece önemlidir Makine içinde her hangi bir bulaşıcı hastalık söz konusu ise inficar tablalarına ince tülbent bezi serilir Bu konan bezin ince kabuk ve pisliklerin diğer tablalara bulaşmamasında çok faydası olur Civcivler çıktıktan sonra bütün kabuklar ve tablalar dışarı alınmalı makine içindeki ufak civciv tüyleri elektrikl i süpürge vasıtasıyla emilerek temizlenmelidir Daha sonra makine içi sodalı ve sabunlu su ile silinmeli ve daha sonra da diğer dezenfektan maddelerle tekrar dezenfekte edilmelidir Bütün civciv tablaları aynı muameleye tabii tutulmalıdır

Kuluçkacılıkta en iyi dezenfekte tarzı fümigasyondur Fümigasyon usulünde gaz haline gelmiş olan mikrop öldürücü aktif maddeler en kıyı ve köşelere kadar girerek beklenilen yararı tam anlamı ile sağlar

Kuluçka Makineler inde Civciv Nispetini Azaltan Sebepler

Kuluçka makinelerine konan her yumurtadan civciv çıkmaz Bu olayın çeşitli sebepleri vardır Makineye konan her 100 yumurtadan çıkan civciv adedine randıman denir Randımanın yüksek olabilmes i için bazı şartların bir araya gelmesi gerekir Bu şartlar kümesteki sürüden başlar, civciv çıkıncaya kadar ki dönemi kapsar Kuluçkaya girecek yumurtalar döllü 55-65 gr arasında düzgün biçimli olmalıdır Kabuğu çatlak, pürüzlü, yıkanmış, genelde 7 günden fazla beklemiş olmamalıdır

Her şeyden önce makinelere konan bütün yumurtalar döllü değildir Dölsüz yumurta nispeti % 8–15 arasında değişir Mevsim ve yem damızlık tavuklarda döllülüğe etkilidir Kuluçka makinelerine konan tohumsuz yumurtalardan civciv çıkmaz Bu durum tohumlu olan yumurtalarında bazılarında görülebilir Bu hadiseye yumurta içindeki ölümler sebeb olur

Yumurta içindeki ölümler iki grupta incelenir:

1-Yumurtaya ait iç sebepler
2-Kuluçka makinelerine ait dış sebepler

1- Yumurtaya Ait İç Sebepler
Daha ziyade 3–5 günler ile 17–20 günlerde vuku bulmaktadır

• Damızlık yumurtalar makineler e konmadan önce 3 –7 gün 20ºC üzerinde muhafaza edilmiş ise yumurta içinde embriyo teşekkülü başlamıştır Bu yumurtalar makineye konunca daha yüksek ısıda ilk civciv nüveleri ölür Yumurta içinde kan halkası teşekkül eder
• Kuluçkanın ilk devresinde yumurta içinde civciv teşekkül ettikten sonra hemen ölmesinde damızlık tavukların yetersiz beslenme veya yemde vitamin noksanlığının etkisi vardır
• Damızlık tavuklar bulaşıcı hastalık geçirmiş iseler ilk civciv nüveleri ölür

2- Kuluçka Makinelerine Ait Dış Sebepler
Burada ölümler 3 ve 4 günler ile 16 ve 20 günler arasındadır

• Civcivler kabuğu delmeden ölürlerse
• Vantilasyon azlığı,
• Isı derecesin in yanlış ayarlanması,
• Çevirmenin tam yapılmaması,
• Termostat veya ısıtıcıların bozulması

• Civcivler kabuğu deldikten sonra ölürse
• Kuluçka dönemi nem azlığı,
• Kuluçka dönemi ısı azlığı,
• Kısa zamanda ısının çok yükselmesi

• Civcivler kabuğa yapışıp kalmışsa
• Rutubetin azlığı

• İri yumuşak vücutlu civciv çıkması ve çıkmanın gecikmesi
• Isı derecesin in düşük olması,
• Havalandırmanın azlığı

• Pelte gibi ölü civcivler, göbek iltihaplanması
• Dezenfekte ve fumigasyo nun yetersiz olması

• Civcivler in erken çıkma ve intizamsız çıkması
• Isının çok yüksek olması

• Topallayan ve çapraz gagalı civcivler
• Kalıtsal,
• Yemde zehirli maddenin bulunması en önemli sebeplerdir

Civcivler in Kuluçka Makinesin den Çıkarılması

Civcivleri çıkarmak için 21 günün dolması beklenmeli ve % 80- 90 nispetinde kurumuş, canlı ve sıhhatli görünüme sahip olmalıdır Civcivler makinede kurudukta n sonra fazla bekletilirse esas ağırlıklarını kaybederler Daha fazla kalırlarsa da birbirlerini ezerek ölürler Makineden alınan civcivler bir müddet (4 – 6 saat) bekletilip gidecekleri yere sevk edilirler
Kuluçka Artıkları

Kuluçkada civcivler in çıkışı tamamlandıktan sonra, arta kalan kabuklar, dölsüz yumurtalar, içinde ölü civciv olan yumurtalar, kısaca kuluçkahane artıkları yakılarak çevrede kirlenme ve bulaşmaya mani olacak şekilde imha edilir

Tasnif ve Aşılama

Civcivlerin hepsi çıkıp tüyleri kuruyunca tasnif odasına alınır, sağlam olanlar nakil kutularına konur, aşılanır, sevke hazır edilirler

Cinsiyet Ayrımı

Yumurta tavukçuluğu işletmeleri erkek civciv istemezle r Onun için sevk edilecekler arasında erkek civciv bulunmaması gerekir Yumurtadan çıktıktan sonraki ilk 24 saat içinde cinsiyet tespiti yapılmalıdır

4 tür cinsiyet ayırımı vardır:
1- Tüy rengine göre
2- Ayak rengine göre
3- Kanat tüylerine göre
4- Doğal ayrım (El ve göz yardımıyla, günlük civcivler de gerisine bakarak)


Light Sussex Hakkında

Adındada anlaşıldığı üzere orjini İngiltere-Sussex olan bu tavuk ırkı hem et hem yumurta açısından son derece randımanlı kombine bir türdür. Yıllık yumurta sayısı 240-260 arası olup yumurta rengi krem, açık kahve arası değişim gösterebilir.Canlı mizacı, dayanıklılığı, güzel görünümü, sık kuluçka olabilme özelliği ve yumurta randımanı onu tüm dünyada bahçelerinde hobi ve yumurta amaçlı tavuk besleyenlerin favori türü yapmıştır.2008 yılında Avrupa’da yılın tavuğu seçilmiştir.Avrupa ve Amerika’da adına dernekler kurulmuştur.
Anavatanı          : İngiltere & Sussex
Renk                     : Beyaz
Ağırlık                 : Horoz 3-3,5Kg.Tavuk 2-2,5Kg.
Yıllık yumurta : 240-260 Adet
Yumurta rengi : Krem-Açık kahve
Kuluçka Süresi: 21 Gün
Yumurta verim:Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz  dönemi –  Ağustos-Eylül